Нешто не е во ред?

Anything amiss?

Македонско-англиски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • нешто — См …   Словарь синонимов

 • неужели — См …   Словарь синонимов

 • разве — Неужели, ужели, неужто, или, что ли, будто; аль, нешто. Разве не видишь? Не видишь, что ли? Вы, да не поймете? Неужели я? А то кто же? .. См …   Словарь синонимов

 • лоцира — (лат. locus место) смести/сместува нешто во одреден простор, стави/става во ред, одреди/одредува сместување за нешто …   Macedonian dictionary

 • неужто — См …   Словарь синонимов

 • Торлецкие — Содержание 1 Торлецкие 1.1 Род 2 Представители рода 2.1 …   Википедия

 • алфабетар — 1. список направен по алфабетски ред, 2. почетник во читањето и пишувањето, 3. фиг почетник во нешто (во некоја наука, вештина, занает и др) …   Macedonian dictionary

 • модалитет — (лат. modalitas) 1. начин на кој се случува или се замислува нешто 2. лог. својство на суд во кој се искажува однос што е можен или нужен 3. муз. тонски ред 4. фиг. случајна разлика, споредна разлика …   Macedonian dictionary

 • модус процеденди — (лат. modus procedendi) начин на постапување, постапка 4. лог. еден од видовите на силогистичко изведување на заклучок 5. прав. начин на стекнување на некое право (на пр., на сопствеништво со предавање на нешто в рака) 6. во средниот век: вид тон …   Macedonian dictionary

 • организира — (фр. organiser) 1. врши организација, основа некоја установа, претпријатие или друштво 2. доведе/доведува во ред, устрои/устројува, создаде/создава според извесен план 3. оспособи/ оспособува за работа 4. даде/дава правилен облик на нешто …   Macedonian dictionary

 • регулатив — (лат. regulativum) 1. уредба, пропис, правилник, утврден деловен ред, деловник 2. она што регулира нешто …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.